Speexx Online

 • Speexx Online

  Speexx Online

  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ข้อมูลทั่วไป

  • – ชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี โดยบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด
  • – เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้
  • – บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ
  • – ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี
  • – เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน
  • – มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ
  • – ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ
  • – ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน

  ข้อมูลด้านเนื้อหา

  • – เนื้อหาครอบคลุม 8 ระดับ ได้แก่ A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2
  • – แบบฝึกหัดมากกว่า 30,000 แบบฝึกหัด พร้อมรูปแบบการฝึกมากกว่า 40 แบบ
  • – แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
  • – ระบบอธิบายข้อผิดพลาดเมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด
  • – ระบบกระตุ้นผู้เรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
  • – ระบบพจนานุกรมเสียงพร้อมคำแปลภาษาไทย
  • – ระบบวิเคราะห์และให้คะแนนการฝึกออกเสียง

  ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษจาก สำนักงาน ก.พ.

  เป็นซอฟต์แวร์อันดับ 1 ในโครงการ ก.พ. ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เรียนมากถึง 50,000 คน (ปี 2557) และ มีการต่อสัญญาการใช้งานในปี 2558 อย่างต่อเนื่อง

  ตารางเปรียบเทียบคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

  แผนผังการทำงานของระบบ

  ภาพตัวอย่าง

   

  admin

  Leave a comment

  Required fields are marked *