One White House

About Us

picjumbo.com_HNCK4011
about us

One White House

บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ ด้านการเรียนภาษา และด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มานานกว่าเจ็ดปี พวกเราทุ่มเทในการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ จากประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่จะช่วยลูกค้าพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ และได้ผลลัพธ์สูงสุดจากการลงทุน

วัตถุประสงค์

“วัน ไวท์ เฮ้าส์ มุ่งมั่นในการหาคำตอบให้ กับลูกค้า ในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด โดยผ่านนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัย และการบริการที่มีคุณภาพ จากทีมงานมืออาชีพของเรา.”


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ วัน ไวท์ เฮ้าส์ คือการมีส่วนช่วย ให้บุคคลและองค์กร ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยการเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ที่เชื่อถือได้

เราเชื่อในวิธีใหม่ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรามีความตั้งใจที่จะให้ความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า โดยการวิเคราะห็ความต้องการของลูกค้าของเรา วิธีการของเราช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ในการฝึกอบรมสำหรับคุณ


เหตุผลที่ควรเลือก วัน ไวท์ เฮ้าส์

พวกเราให้ความสำคัญในส่วนการบริการ และสนับสนุนลูกค้าอย่างสูงสุด รวมกับนวัตกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศ ลูกค้าของเรา ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาล องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

วัน ไวท์ เฮ้าส์ รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อประสบความสำเร็จในการสื่อสารในโลกปัจจุบันนี้ เนื่องจากเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริการ โดยการใช้ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการสนับสนุน จากประสบการณ์แบบมืออาชีพของเรา 

พวกเรามีความภูมิใจ ในการให้บริการที่เป็นมิตรและมีความเป็นมืออาชีพ

 

หลากหลายผลิตภัณฑ์ ใน วัน ไวท์ เฮ้าส์

imageชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ทันสมัยด้วย มาตรฐานเยอรมนี

เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ ระบบการติดตามความก้าวหน้า

imageชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ เนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) ระบบการติดตามความก้าวหน้า

imageชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ ระบบการติดตามความก้าวหน้า

imageEuroTalk ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการจากกลุ่มของสถานศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรที่เกิดสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ เพื่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ครอบคลุมภาษาอาเชียน 9 ภาษา เสริมสร้างทักษะการฟังและการพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นด้านการฟังและการพูด ซึ่งเนื้อหาออกแบบขึ้นโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับขั้นการเรียรู้ต่างๆ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่ท้าทายผ่านหัวข้อต่างๆ มากมาย

จำนวนผู้ใช้งาน ที่ไว้วางใจ

  • CEFR English Mobile 70%

  • CEFR English Languages 50%

  • ASEAN Language 40%