Speexx Vitamin E

Speexx Vitamin E

- ชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี โดยบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด
- เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้
- ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี
- มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ
- เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน
- เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network)
- ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ
- ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน

hp vitamin

- เนื้อหาครอบคลุม 4 ระดับ 39 บทเรียน
- แบบฝึกหัดมากถึง 3,000 กิจกรรม
- รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 25 กิจกรรม
- ครอบคลุมทักษะของผู้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ
- มีแบบทดสอบวัดผลในทุกบทเรียน
- รูปแบบการใช้งาน และรูปแบบการแสดงผลการเรียนที่ง่ายสำหรับ ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบภาษาไทย
- เนี้อหาบทเรียนสามารถสั่งพิมพ์ได้

GRAMMAR (คำอธิบายไวยากรณ์)
ในแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับไวยกรณ์ จะมีคำอธิบายไวยกรณ์สั้นๆไว้เมื่อจำเป็นเพื่อช่วยในการทำแบบฝึกหัด ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

CORRECTION (ตรวจคำตอบ)
คำตอบที่ผิดจะกระพริบเมื่อคุณนำเมาส์ไปว่างยังจุดที่กระพริบ คำแนะนำการแก้ไขจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แนะคำตอบที่ถูกต้องให้คุณ

SOLUTION (การเฉลยคำตอบ)
คุณควรจะทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองก่อนโดยไม่ดูเฉลย หากคุณพบว่าแบบฝึกหัดนั้นยากลองทำหลายๆ ครั้ง อย่าลืมว่าคุณสามารถใช้ตัวช่วยเช่น พจนานุกรม และคำอธิบายไวยกรณ์ ควบคู่ไปกับการทำแบบฝึกหัดได้
หมายเหตุ:ถ้าคุณคลิกที่ เฉลย เพื่อดูคำตอบ จะไม่มีการบันทึกคะแนนในแผนอัจฉริยะ

Speexx Mobile ออกแบบการทำงานบนระบบ Local Area Network โดยข้อมูลบทเรียน จะถูกเก็บไว้บน Local Server ผู้เรียนสามารถเรียกใช้งานผ่านเครื่องในเครือข่ายระบบ LAN (Local Area Network)

โปรแกรมมีการประเมินผลการเรียน การรายงานผลจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้เรียนมีการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา และคะแนนจะถูกเก็บไว้ที่ Server ซึ่งทาง Admin หรือครูผู้สอน สามารถดูรายงานผลการเรียนได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งรายงานต่างๆ สามารถสั่งพิมพ์รายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ในภายหลัง

ผลคะแนนในแผนอัจฉริยะ คุณสามารถดูคะแนนของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำไปแล้ว

สัญลักษณ์ สีแดง 0 to 49% ควรปรับปรุง
สัญลักษณ์ สีเหลือง 50 to 79% ปานกลาง / ดี
สัญลักษณ์ สีเขียวง 80 to 100% ดี / ดีมาก

- ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย
Overview บอกรายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ
Grammar แบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์
Communication แบบฝึกหัดด้านการสื่อสารและสนทนา
Pronunciation แบบฝึกหัดด้านการออกเสียง
Test แบบทดสอบ

- Examination
การสอบวัดผลจากสิ่งที่เรียนมาทุกระดับ มีส่วนของ “Reference Section” ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาทั้ง หมดของระดับนั้นๆ มาจัดไว้เฉพาะทาง เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์