uTalk

ASEAN Languages uTalk

xmultidevice.png.pagespeed.ic.-b9Mg3k9ct

โปรแกรมภาษาอาเซียน uTalk

ชุดเสริมทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันกลุ่มภาษาอาเซียน

uTalk ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการจากกลุ่มของสถานศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรที่เกิดสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน และครอบคลุมภาษาอาเซียนทั้ง 9 ภาษา เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน โดยจะเน้นด้านการฟังและการพูด ซึ่งเนื้อหาออกแบบขึ้นโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับขั้นการเรียนรู้ต่างๆ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่ท้าทายผ่านหัวข้อต่างๆ มากมาย

ทำไมต้องเลือก uTalk ?

 • เป็นแหล่งข้อมูลที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมสนุกกับการใช้งานเช่นกัน
 • การใช้ข้อมูลอ้างอิงที่มีให้ในการสนับสนุนการเรียนอย่างอิสระที่ผู้เรียนกำหนดได้เอง
 • แรงกระตุ้นและปฎิสัมพันธ์ – เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษา
 • ผู้เรียนสามารถสะสมคะแนนและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้
 • ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

ASEAN LANGUAGES 9 LANGUAGES in 10 COUNTRIES

Burmese, Chinese, Indonesian, Khmer, Lao, Malay, Tagalog, Thai and Vietnamese


Talk Now! เป็นชุดฝึกเริ่มต้น โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ชุดฝึกนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำหนดเวลาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีกระบวนการฝึกที่ให้ผู้เรียนจดจำในสิ่งที่ได้เรียนมา หลักสูตรนี้ใช้วิธีการจดจำด้วยรูปแบบการฝึกที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะเริ่มจดจำคำศัพท์และวลีต่างๆ รวมทั้งความหมาย และสามารถออกเสียงได้ เพื่อให้สามารถร่วมฝึกในกิจกรรมบทสนทนาต่อไป

- Talk Now ครอบคลุมเนื้อหา 9 สาขา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในภาษาที่เรียนได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ถูกจำกัดอยู่แค่กับวลีไม่กี่คำ - ตัวอย่างหัวข้อบทเรียน ได้แก่ First Words, Food, Colors, Phrases, Body,Numbers, Time, Shopping และ Countries - รูปแบบการฝึกประกอบด้วยเกมส์ ในระดับความยากแตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกและเพลิดเพลิน เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในแต่ละส่วนของ Talk Now! สมบูรณ์แล้ว จะมีแบบทดสอบ 2 ชุด เพื่อให้ ผู้เรียนประเมินว่าได้เรียนมามากเท่าไรแล้ว

EuroTalk 5

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน หรือผ่านหลักสูตร Talk Now และต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาให้เพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้จะนำผู้เรียนสู่ระดับต่อไป ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม

- ผู้เรียนจะได้พบกับเนื้อหาที่แตกต่างกันไปทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ Business, the Alphabet, Getting Around, Emergencies, At the Hotel, Greeting, Leisure, At the Restaurant, On the Phone และ Shopping

- Talk More จะช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ วลี บทสนทนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ควบคู่กับการพัฒนาการใช้สำเนียงที่ถูกต้องและความสามารถในการออกเสียงคำต่างๆ ในวิธีที่ถูกต้อง และสามารถสั่งพิมพ์คำหรือวลีต่างๆ พร้อมความหมายได้

- เมื่อผู้เรียนฝึกเนื้อหาแต่ละประเภทในหลักสูตรการเรียนออนไลน์แล้วผู้เรียนสามารถเพิ่มความท้าทายได้ในชุดทดสอบบันทึกเสียง ที่ผู้เรียนจะได้ฟังสิ่งที่ตนเองพูดไป เพื่อพัฒนาสำเนียงและการออกเสียงของตนเอง

- Talk the Talk เป็นชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนที่สามารถเข้าใจการสนทนาสั้นๆ หรือได้จบหลักสูตรจาก Talk More มาแล้ว หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์นี้ครอบคลุมเนื้อหาที่แตกต่างกัน 10 สาขา ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรภาษาแบบเดิมๆ

ประเภทของเนื้อหา ได้แก่ At School, At Work, At Home, Hobbies and Friends, Emails, Computers and Technology, Family, Travelling, Sport, Vocabulary,และ The World ภาษาที่ใช้ในบทเรียนเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้ในปัจจุบันและใช้ในการสนทนาทั่วไปผู้เรียนจะได้ยินทุกอย่างที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษา

ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสำเนียงและการออกเสียง และสามารถสั่งพิมพ์เนื้อหาเพื่อทบทวนนอกเวลาได้ เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกแต่ละส่วนครบแล้ว ผู้เรียนจะได้พบกับชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
EuroTalk 4
EuroTalk 6

Talk Business จัดหลักสูตรไว้ให้ง่ายต่อการติดตามที่จะนำผู้เรียนสู่คำศัพท์ วลีและบทสนทนาที่จำเป็นในการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันของโลกการทำงาน ผู้เรียนจะไม่ต้องกังวลกับการนึกคำศัพท์อีกต่อไป Talk Business แบ่งออกเป็น 10 สาขา ตอบโจทย์ทุกรูปแบบของธุรกิจและหัวข้อการสนทนา เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ประเภทของเนื้อหา
ได้แก่ Vocabulary, Business Travel, Trading, Buying and Selling, On the Phone, Negotiations, Business Meetings, Marketing,Advertising and PR, IT, Internet, e-commerce and Communications,
Careers, และ Banking, Finance, Stock Exchange and Accounting เมื่อผู้เรียนทำแต่ละส่วนสมบูรณ์แล้ว ผู้เรียนจะพบกับชุดทดสอบที่จะประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

SYSTEM REQUIREMENTS
- Windows Vista [SP2] or Windows 7 and above
- Mac OS X 10.6 or above.
- Min. Resolution 1024x600 pixels.
- Fully Netebook compatible.
- Microphone recommended.
* Talk Now Tablet App requires iPad with iOS 6.1
or higher or Android tablet with 4.0 or higher.
[Min Resolution 800x600]

 • apple
 • windows
 • android
UTalk_00

Version in uTalk

 • Talk Now USB
 • Ultimate USB
 • LAN
 • Online (per year)