ปฎิบัติการทางภาษา

Laboratory Language

IMG_0358

ห้องปฎิบัติการทางด้านภาษา

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของห้องปฎิบัติการทางภาษา ที่จะทำให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนภาษา ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การเรียนการสอนราบรื่น และช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกยิ่งขึ้น ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย สามารถสอน ตรวจสอบ ควบคุม และช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่มีผู้ช่วยสอนก็ตาม